ESP stabilitāte

Nenovirzieties no ceļa

Elektroniskā stabilitātes programma (Electronic Stability Program - ESP) ir sistēma, kas palīdz gadījumos, kad kravas automašīna sāk zaudēt saķeri ar ceļu, slīd vai gāžas. ESP neitralizē spēkus, kuri sāk novirzīt kravas automašīnu no ceļa. Tas tiek panākts, mijiedarbojoties automašīnas elektroniskajai bremžu sistēmai, dzinēja pārvaldības sistēmai un retarderim ar piekabes bremžu sistēmu.

Sistēmu veido trīs vilcēja sensori, kuri mēra novirzes leņķi, šķērspaātrinājumu un stūres pozīciju. Centrālais bloks aprēķina saņemtos rādījumus, un, ja šie rādījumi nesaskan, bremzes tiek pēc vajadzības aktivizētas individuāli vienam vai vairākiem riteņiem. Tajā pašā laikā dzinēja griezes moments tiek samazināts, lai pazeminātu braukšanas ātrumu, līdz tiek atgūts līdzsvars.

ESP ir īpaši noderīga šādās bīstamās situācijās:

  • Par augstu novērtēts pieļaujamais ātrums ceļa līkumā (piem., joslai sašaurinoties, nobrauktuvēs no maģistrālēm, pilsētu caurbrauktuvēs);
  • Manevrēšana, izvairoties no šķēršļiem, ar pēkšņu stūres griešanu (piem., stūrējot no ceļa nomales atpakaļ uz ceļu un buksējot);
  • Piekrautas puspiekabes šauros slidena ceļa līkumos (pagriezienos sagāžoties).