Svarbiausia – kokybė

UAB "Volvo Lietuva" verslo veikla turi pasižymėti ypatinga KOKYBE. Mes patenkinsime mūsų klientų poreikius ir viršysime jų lūkesčius.

STRATEGIJOS

Pagrindinis dėmesys - klientui
Kokybė - tai mūsų darbų matas mūsų klientų akyse. Sėkmė rinkoje priklauso nuo mūsų gebėjimo:

 • suprasti mūsų klientų poreikius ir juos patenkinti,
 • viršyti jų lūkesčius. Norėdami, kad mūsų veikla būtų sėkminga, gerbdami teisingumą ir laikydamiesi LR teisinių bei normatyvinių aktų reikalavimų, turime tai daryti geriau už savo konkurentus.

Vadovybė
Mūsų vadovai turi teikti pirmenybę kokybei, siekdami:

 • aiškiai nustatyti tikslus, užtikrinti, kad jie būtų suprasti ir nuolat įgyvendinami,
 • plėtoti visų darbuotojų kompetenciją ir suteikti kuo daugiau galių ir atsakomybės,
 • savo veiksmus pagrįsti faktais, plačiu akiračiu ir ilgalaike perspektyva,

 

Visų darbuotojų dalyvavimas
Kiekvienas darbuotojas:

 • turi prisiimti atsakomybę už savo darbą,
 • turi turėti kompetentingą ir nuoseklią nuomonę apie tikslus,
 • bendradarbiaudamas su kitais, turi aktyviai prisidėti prie tikslų įgyvendinimo.

Orientacija į procesą
Turime identifikuoti ir apibūdinti mūsų procesus bei nuolat juos tobulinti:

 • kurdami ir tobulindami procesus, siekdami, kad trūkumų būtų kuo mažiau,
 • nustatydami artimiausius veiklos tikslus ir juos įgyvendinami,
 • lygiuodamiesi į kitus ir mokydamiesi iš geriausiųjų.

UAB "Volvo Lietuva"
Generalinis direktorius
Jarkko Aine