Alternatyvūs degalai

Nėra vieno tokio energijos šaltinio, kuris tiktų pakeisti naftą. Tačiau kuriama daugybė įvairios paskirties alternatyvių degalų ir jėgos agregatų sistemų. Jas aktyviai kuria ir „Volvo“, daugiausia dėmesio skiriantis alternatyvoms, atitinkančioms griežčiausius našaus energijos vartojimo ir nekenksmingumo aplinkai standartus per visą ciklą – nuo žaliavų gavybos iki vartojimo (tai vadinama perspektyva „nuo šaltinio iki ratų“).
Ateities degalai
2007 m. „Volvo Trucks“ pristatė sunkvežimius, kurie gali būti varomi biodyzelinu, biodujomis, biodujomis + biodyzelinu, DME, etanoliu/metanoliu, sintetiniu dyzelinu, vandeniliu + biodujomis. Šiuo žingsniu siekta parodyti technines galimybes ir kad yra reikalingas veiksmų koordinavimas norint pereiti prie alternatyvių degalų panaudojimo.   

„Volvo Trucks“ pirmasis iš sunkvežimių gamintojų kartu su klientais sėkmingai atlieka visapusiškus „Bio-DME“ degalų eksploatacinius bandymus ir pirmasis pristatė dyzelinį variklį, kuris varomas metano dujomis ir dyzelinu, kuris skirtas mišiniui uždegti.

Euro 5 standarto metano-dyzeliniai sunkežimiai buvo parduodami tam tikrose rinkose iki 2013 m. pabaigos. Euro 6 variklį su šiais degalais planuojama pristatyti iki 2015 m. pabaigos.