Sunkvežimių išmetamosios dujos

Transporto priemonių išmetamosiose dujose yra keturių pagrindinių rūšių sveikatai ir aplinkai kenksmingų medžiagų: azoto oksidai, kietosios dalelės, angliavandeniliai ir anglies monoksidas. Daugelyje šalių šių medžiagų išmetimas griežtai reguliuojamas nuolat mažinant kiekį, kurį gali išmesti transporto priemonės.

Didžiausia sunkiųjų dyzelinių transporto priemonių taršos problema yra azoto oksidai ir kietosios dalelės.

Kitas svarbus žingsnis mažinant taršą išmetamosiomis dujomis yra standartas „Euro VI“, kuris bus priimtas 2013 m. Palyginti su „Euro V“, kietųjų dalelių sumažės 50 %, NOx – 80 %.