Sunkvežimių emisija

Transporto priemonių išmetamosiose dujose yra keturių pagrindinių rūšių sveikatai ir aplinkai kenksmingų medžiagų: azoto oksidai, kietosios dalelės, angliavandeniliai ir anglies monoksidas. Daugelyje šalių šių medžiagų išmetimas griežtai reguliuojamas nuolat mažinant kiekį, kurį gali išmesti transporto priemonės.

Didžiausias dėmesys skiriamas azoto oksidų ir kietųjų dalelių emisijos mažinimui. Naujų sunkiųjų transporto priemonių su dyzeliniais varikliais emisija per pastaruosius dvidešimt metų sumažėjo beveik 100 kartų.
Šiuo metu svarbiausias žingsnis, siekiant sumažinti emisiją, yra Euro VI standartas, kuris įsigaliojo 2013 m. Palyginti su Euro V, kietųjų dalelių sumažėjo 50 %, NOx – 80 %.