Pasirūpinkime tinkamu atliekų tvarkymu kartu

Pavojingos atliekos:

 • Amortizatoriai (transporto priemonių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai)
 • Filtrai iš transporto priemonių:
  • Vidaus degimo variklių kuro filtrai
  • Tepalo filtrai
  • Oro įsiurbimo filtrai
 • Kitos naftos produktų atliekos:
  • Naudoti tepalai, alyvos; 
  • Alyvos, aušinamieji, stabdžių skysčiai
  • Naftos produktais užterštos pašluostės
  • Popierinės pašluostės užterštos tepalu
  • Panaudoti sorbentai
  • Tepaluotos pjuvenos
  • Kitos transporto priemonių remonto atliekos
 • Dažų, lako, klijų, organinių tirpiklių ir kitų pavojingų cheminių medžiagų atliekos
 • Užterštos pakuotės;
 • Kitos kietosios ar sksytosios atliekos, kuriose yra pavojingos cheminių medžiagų 
 • Atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų
 • Naftos produktais užterštas vanduo
 • Netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos
 • Kita

Antrinės žaliavos:

 • Metalinė pakuotė
 • Naudotos padangos
 • Plastikas (automobilių detalės)
 • Plastikinė pakuotė 

Elektros ir elektroninių įrenginių atliekos:

 • IT ir telekomunikacinė įranga
 • Vartojimo įranga
 • Apšvietimo įranga
 • Elektriniai ir elektroniniai įrankiai
 • Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

Spalvotųjų metalų laužas ir atliekos

Juodųjų metalų laužas ir atliekos

Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio


Naudotos akumuliatorių baterijos yra pavojingos atliekos, pasirūpinkime tinkamu jų tvarkymu kartu:

1. Akumuliatoriuose ar baterijose yra pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio ir kitų toksinių elementų, kurie yra žalingi aplinkai bei žmogui), todėl netinkamas šių gaminių atliekų šalinimas kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai.

2. Išeikvoti akumuliatoriai turi būti surenkami ir perduodami atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų perdirbimui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai.

3. Nuo 2008 m. rugsėjo 26 d. išeikvotus akumuliatorius ir baterijas galite atiduoti bet kurioje šių gaminių platinimo (pardavimo) vietoje.

4. Rūšiuodami akumuliatorius bei jų neardydami, galime ženkliai prisidėti prie akumuliatorių atliekų perdirbimo.

5. Išeikvotus akumuliatorius reikia rinkti atskirai ir jų nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.

6. Akumuliatoriais, kurių negalima šalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis yra žymimi:..

UAB "Volvo Lietuva" serviso centrų adresai:
 •     Minsko pl. 9, Vilnius
 •     Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas
 •     Pamiškės g. 15, Dovilai, Klaipėdos raj.
 •     Pramonės g. 9a, Šiauliai