Atgalinės eigos įspėjamasis signalas

Tai svarbus saugumo elementas, įspėjantis žmones, esančius šalia atbuline eiga judančio sunkvežimio. Stiprus garsinis signalas yra sujungtas su sunkvežimio atgalinės eigos žibintu. Signalas automatiškai įsijungia, varuotojui įjungus atbulinę pavarą.