Sunkvežimių išmetamosios dujos

Sunkvežimių išmetamosios dujos

Kad ateitis būtų šviesi
Pagrindinis eksploatuojamo sunkvežimio poveikis aplinkai yra išmetamosios dujos. Todėl mes visus išteklius skiriame moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, stengdamiesi mažinti išmetamųjų dujų kiekius ir kurti pažangiausias aplinką tausojančias technologijas.

Efektyvus išmetamųjų dujų valymas
Dyzelinis variklis yra labai našus variklis. Degimo metu variklyje yra aukšta temperatūra ir reikiamas oro perteklius degimo procesui. Angliavandenilio ir anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose yra nedidelis, lyginant su benzininiais ("otto") varikliais.

Tačiau dyzelinis variklis išskiria daugiau azoto oksidų ir dalelių, nei "otto" variklis. Stebint degimą, galima reguliuoti pusiausvyrą tarp angliavandenilio/anglies monoksido ir azoto oksidų.

Degalų kokybė
Dyzelinių degalų energetinė vertė yra didesnė nei benzino, tačiau dyzeline didesni sieros ir aromatinių angliavandenilių kiekiai. Šiuo metu mažai sieros turintys degalai naudojami, pvz., Švedijoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Valymo metodai
Yra keletas išmetamųjų dujų mažinimo metodų. Filtrai arba dalelių gaudyklės mažina išmetamų dalelių kiekį, o katalitinis konverteris efektyviai sudegina išmetamąsias dujas valdomomis sąlygomis.
 
Dyzelino dalelių filtrą galima įrengti sunkvežimiuose su "Euro 2" arba "Euro 3" standarto varikliais, tuomet bus galima jais įvažiuoti į sustiprintos aplinkos apsaugos zonas.
 
Filtras efektyviai sumažina sveikatai kenksmingų medžiagų - anglies monoksido, angliavandenilių ir suodžių dalelių kiekius išmetamosiose dujose. Uždaro filtro sistema sumažina sveikatai kenksmingų medžiagų išmetimą 80-95 proc. ir nenaudoja variklio energijos.

Yra ir naujų variklio technologijų, kurios tenkina griežtus normatyvus. Kai kuriose rinkose kartu su atrankine katalitine redukcija (SCR) lygiagrečiai naudojama išmetamųjų dujų recirkuliavimo (EGR) sistema.