Adaptyvioji pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema (ACC)

Lėktuvų technologijų pritaikymas saugumui

Adaptyvioji pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema (ACC), sukurta pagal karinių oro pajėgų technologiją, padeda išlaikyti saugų atstumą iki kitų transporto priemonių.

Dabartinė ACC sistema yra atnaujinta ir ištobulinta. Dabar ši sistema dar galingesnė, nes lėtėjant įjungia sunkvežimio ratų stabdžius. Naujoji ACC taip pat sąveikauja su "I-Shift", todėl gali būti įrengiama tik tuose sunkvežimiuose, kuriuose naudojama ši "Volvo" automatizuota pavarų perjungimo sistema.

Įprastinė pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema tik palaiko vienodą jūsų sunkvežimio greitį. Tačiau ACC taip pat parenka reikiamą atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės. Galite nustatyti, pvz., trijų sekundžių saugaus laiko ribą, ir ACC išlaikys atitinkamą atstumą nuo priešais važiuojančios transporto priemonės, automatiškai reguliuodama akceleratorių arba stabdžius. ACC valdys 90 proc. visų stabdymo situacijų. Jei priešais važiuojantis vairuotojas staigiai nuspaus stabdžius, jums apie tai praneš garso ir šviesos signalai.