Naujasis „Volvo FH“

Kas patenka į vidų, visada turi išeiti lauk

Išmetamosiose dujose yra keturių pagrindinių rūšių sveikatai ir aplinkai kenksmingų medžiagų: azoto oksidai, kietosios dalelės, angliavandeniliai ir anglies monoksidas. „Volvo Trucks“ pagrindinį dėmesį skiria azoto oksidams ir kietosioms dalelėms mažinti. Per pastaruosius 20 metų mes sugebėjome sumažinti šių medžiagų emisijas iš naujųjų sunkvežimių atitinkamai 75 ir 85 procentais. Bet mes dar nebaigėme.


Atitinka „Euro 5“ reikalavimus

Atitinka „Euro 6“ reikalavimus

Sunkvežimių emisijų standartai apibrėžia naujų transporto priemonių, parduodamų ES valstybėse narėse, išmetamųjų dujų emisijų priimtinas ribas. Dabartinis standartas „Euro 6“ įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. Juo reikalaujama itin sumažinti azoto oksidų (NOX) ir kietųjų dalelių (PM) emisijas.

SCR ir „AdBlue“ sunkvežimį paruošia ateičiai

SCR ir „AdBlue“ sunkvežimį paruošia ateičiai

„Volvo“ pasirinko SCR (atrankinės katalizės redukcijos) technologiją, kad būtų įvykdyti „Euro 5“ ir „Euro 6“ standartų reikalavimai. Šiai technologijai naudojamas priedas „AdBlue“, kuris įpurškiamas į išmetamąsias dujas, prieš joms praeinant pro SCR katalizinį keitiklį, kur azoto oksidai tampa nekenksmingomis azoto dujomis ir vandens garais. „AdBlue“ infrastruktūra nuolat plečiasi.