Lading Zekeren en Criminaliteitspreventie


Lading Zekeren en Criminaliteitspreventie

Lading Zekeren en Criminaliteitspreventie

 

Verbeterde transportbeveiliging

Het doel van deze cursus is de chauffeurs helpen boetes te vermijden en ongevallen als gevolg van onjuist geplaatste en slecht vastgezette ladingen te voorkomen. Het cursusmateriaal is gebaseerd op de uitvoerige veiligheidsonderzoeken van Volvo. Aan bod komen de krachten die op een voertuig in beweging worden uitgeoefend, het gebruik van verschillende soorten uitrusting en de regels voor het vastzetten van de lading en voor het laden en lossen van goederen. In de cursus wordt tevens aandacht besteed aan de manieren waarop chauffeurs zichzelf kunnen beschermen tegen diefstal.

Inhoud

• Lading verdelen en vastzetten
• Basisprincipes – verschuiven, frictie en kiepen
• Vastzetmethoden – netten, blokkeren en klampen
• Laadvermogen en lastverdeling
• Krachten die worden uitgeoefend op de last
• Gebruikte uitrusting voor vastzetten van lading
• Aansprakelijkheid – wetgeving en verantwoordelijkheden
• Veiligheid van de lading
• Technieken voor misdaadpreventie

 

Voordelen

  • Veiliger hanteren van de lading
  • Betere beveiliging van chauffeurs en transport
  • Lagere kosten van beschadigde of zoekgeraakte goederen en beschadigingen aan het voertuig
  • Weten hoe diefstal op een efficiënte manier kan worden voorkomen
  • Boetes voorkomen – voordeel van lagere verzekeringskosten