IT-alderen

1990-årene var miljøets tiår. Mer effektive kjøretøy ble produsert, og mot slutten av perioden introduserte Volvo Dynafleet 2.0. Med IT-løsningen Dynafleet har transportører og sjåfører fått et verktøy som kan øke effektiviteten og sikkerheten for hvert oppdrag.

For Volvo var det også naturlig å basere utviklingsarbeidet om en etterfølger til seriene F10/F12/F16. Det var tydelig at det var behov for en helt ny generasjon av motorer som kunne erstatte 12-litersmotoren. Utviklingen av en helt ny motor, "D12", startet. For første gang i Europa fikk en dieselmotor for tunge lastebiler egenskaper som man tidligere bare hadde funnet i avanserte sportsbilmotorer, deriblant overliggende kamaksel og fire ventiler for hver sylinder.