Det automatiske klimasystemet

Tester viser at sjåfører gjør flere feil og oftere feilbedømmer situasjoner når temperaturen i førerhuset blir for høy. Klimaet i førerhuset påvirker altså sjåførens ytelser og dermed i høy grad sikkerheten..

Men det kreves mer enn vanlig klimaanlegg for å skape et optimalt klima i førerhuset. Det er grunnen til at vi har utviklet ECC (Volvos elektroniske klimaanlegg) for våre lastebiler, det første systemet av sitt slag.

Du stiller bare inn temperaturbryteren på ønsket nivå, så ordner systemet resten. ECC er et svært avansert system som overvåker temperaturen i førerhuset i forhold til utetemperaturen, motorturtall og flere andre parametere. Termostaten kontrollerer temperaturen i førerhuset, luftfordelingen, luftmengden og inntaket av friskluft.
 
Dermed er det ikke sagt at du selv ikke kan styre klimaet i førerhuset. Like enkelt som du starter det automatiske klimaanlegget med å trykke på knappen, stenger du det igjen.