Å holde seg på rett spor

EPS (elektronisk bremsestabilisering) er et korrigeringssystem som aktiveres når lastebilen er i ferd med miste veigrepet og sklir eller holder på å velte. ESP motvirker krefter som vil dra lastebilen ut av veien ved at lastebilens elektroniske bremsesystem, motor, retarder, samt tilhengerens bremsesystem samvirker.

Systemet består av tre givere på trekkvognen som måler styrevinkel, sidekrefter og rattets stilling. En sentralenhet beregner kontinuerlig måleravlesningene og vil, når avlesningene ikke stemmer overens, aktivere bremsene individuelt på ett eller flere hjul etter behov. Samtidig reduseres motorens dreiemoment slik at hastigheten reduseres helt til balansen er gjenopprettet.

ESP er spesielt effektiv i følgendesituasjoner:

  • Ved for høy fart i kurver (f.eks. kurver som blir krappere, avkjørsler fra motorvei og i bytrafikk)
  • Ved brå unnamanøvrering (f.eks. ved styring fra veiskulder tilbake mot veibane og ved skrens)
  • Med fullastet semitrailer i skarpe kurver på glatt veibane (tverrstilling av semitrailer, skrens)