Nyt stillheten

For mye støy skaper stress, og stress er en medvirkende faktor ved mange typer trafikkulykker.

Derfor har Volvo satt fokus på å redusere støynivået i sine lastebiler, og å holde støynivået i førerhuset så lavt som mulig:

  • Tykk støyisolasjon er montert under førerhuset.
  • Førerhusets aerodynamiske utforming og sidespeilene reduserer vindstøy.
  • Trettende, lavfrekvent støy reduseres i nye Volvo FH og FM med hjelp av en lyddemper.
  • Den tykke førerhusisoleringen isolerer mot støy fra annen trafikk

Foruten at det daglige arbeidsmiljøet blir så mye mer behagelig, kan du også sove godt om natten i det lydisolerte førerhuset selv når du står parkert nær en sterk trafikkert vei.