Unngå farer

Den beste ulykken er selvsagt den som aldri inntreffer.

Det er derfor vi legger ned så store ressurser i at hver lastebil gir sin sjåfør de beste forutsetningene til å unngå ulykker og farlige situasjoner.

Det krever at vi tenker på sjåførens ve og vel hele tiden, ikke bare ved en ulykke. Forskningen viser at den menneskelige faktoren er den medvirkende årsaken til ca 90 % av alle trafikkulykker. Trafikkmiljøet er medvirkende årsak i 30 % av ulykkene og feil ved kjøretøyet i omtrent 10 %. I virkeligheten vet vi med sikkerhet at flere faktorer ligger til grunn for en ulykke.

Vi gjennomfører kontinuerlige undersøkelser for bedre å kunne forstå hver enkelt av disse faktorene slik at vi også skal fortsette å bygge lastebiler som ikke utsetter noen for fare. 

Bruk menyen til høyre for mer informasjon om de funksjonene i lastebilene som er utformet for å forhindre ulykker.