Beskytter den kostbare lasten

Velt eller frontkollisjon utgjør de vanligste ulykkene. I disse tilfellene, som i andre ulykker der førerhuset treffes av et ytre objekt eller slår i bakken, er førerhusets hovedoppgave å overføre energi bakover gjennom førerhuset for at de som befinner seg i det, skal få tilstrekkelig rom til å overleve.

For å klare dette, er førerhusrammen laget av stål med høy holdfasthet med forsterkninger ved dørene og foran. Førerhusets oppheng er i tillegg konstruert for å gi noe etter. Det gjør at førerhuset kan presses bakover. Dette reduserer risikoen for at ytre objekt kan trenge inn i eller deformere førerhuset, slik at sjåføren skades.
 

Alle Volvos førerhus tilfredsstiller den svenske slagtesten for førerhus som er den strengeste i verden. Testprogrammet omfatter en fremre pendeltest, som blant annet simulerer sammenstøt med objekter på bakken under en velt. En annen test simulerer effekten av last som løsner og treffer førerhusets bakside.