Utsläpp fra lastebiler

Utslipp fra lastebiler

I eksosutslipp fra veibrukere er det fire bestanddeler som påvirker miljøet på en negativ måte: nitrogenoksid, partikler, hydrokarboner og karbonmonoksid. Utslipp av disse stoffene er strengt regulert i de fleste land, og grensene for hvor mye hvert kjøretøy kan slippe ut, senkes stadig.

Med hensyn til tunge dieselkjøretøy fokuseres det hovedsakelig på nitrogenoksider og partikler.

Den neste store utslippsstandarden er Euro VI i 2013, som reduserer partikkelnivået med 50 % og NOx med 80 % sammenlignet med Euro V.Utslipp tabell