Drivstoffstyring

Det er mulig å spare drivstoff gjennom bruk av smarte løsningerer for drivstoffstyring, ikke bare gjennom forbedringer i drivlinjen. Kombinasjonen av drivstoffeffektive kjøretøy, sjåføropplæring og systemer for drivstoffstyring spiller en stadig større rolle for mange selskaper, og er viktig for å redusere miljøpåvirkningen fra tungtransport.
For at kundene skal kunne bruke våre lastebiler på en bedre måte, tilbyr vi tjenester for og opplæring i drivstofføkonomisk kjøring. Til høyre finner du de spesifikke løsningene som er tilgjengelige i ditt land.