Materialer og gjenvinning

Omtrent 85–90 % av en Volvolastebil gjenvinnes, og omtrent en tredjedel (33 % etter vekt) av materialene som benyttes i en ny lastebil, kommer fra resirkulert materiale. Dette får vi for eksempel til ved å merke alle plastkomponenter som veier mer enn 50 gram, slik at de lett kan identifiseres.
For å være sikre på at Volvolastebiler kan gjenvinnes og gjenbrukes, renoverer vi også brukte deler, vi tilbyr håndbøker for demontering, og i enkelte land driver vi demonteringsanlegg.