Våre lastebiler og tjenester

I arbeidet med å skape lastebiler og tjenester med redusert miljøpåvirkning prøver vi hele tiden å forbedre produktene og introdusere nye teknologier på markedet.

En del av dette engasjementet er blant annet tydelig om du ser på våre mål om å forbedre drivstoffeffektiviteten med 1 % hvert år, stå i spissen for utviklingen av hybridteknologi for tungtransport, arbeide aktivt for en overgang til alternative drivstoff og finne løsninger for mer effektiv transport og reduserte karbondioksidutslipp.