Våre lastebiler og tjenester

Volvo Trucks jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkningen av våre kjøretøy. Målet vårt er å forbedre drivstoffeffektiviteten med 1 % hvert år.

Vi har et mål om å stå i spilles for utviklingen  av hybridteknologi for tungtransport, arbeide aktivt for en overgang til alternative drivstoff og finne løsninger for mer effektiv transport og reduserte karbondioksidutslipp.

Materialer og gjennvinning

Omtrent 85–90 % av en Volvolastebil gjenvinnes, og omtrent en tredjedel (33 % etter vekt) av materialene som benyttes i en ny lastebil, kommer fra resirkulert materiale. Dette får vi for eksempel til ved å merke alle plastkomponenter som veier mer enn 50 gram, slik at de lett kan identifiseres.

For å være sikre på at Volvolastebiler kan gjenvinnes og gjenbrukes, renoverer vi også brukte deler, vi tilbyr håndbøker for demontering, og i enkelte land driver vi demonteringsanlegg.

Støynivå

Selv om noe av støynivået fra trafikken kan reduseres gjennom trafikk- og byplanlegging, trengs det likevel kjøretøy med lavere støynivå.

Det er imidlertid verdt å legge merke til at ved hastigheter fra 50 km/t og oppover er det kjøretøyets dekk, ikke drivlinjen, som lager mest lyd. Dette betyr at hele kjøretøyet, inkludert trekkvognen, påbygget, tilhengeren og dekkene, må vurderes for å kunne fjerne støy på en effektiv måte. En hybridlastebil er også svært stillegående.

UtslippUtslippsnivåer - alle euroklasser

I eksosen er det fire stoffer: nitrogenoksid, partikler, hydrokarboner og karbonmonoksid. Utslipp av disse stoffene er strengt regulert i de fleste land og grensene for hvor mye hvert kjøretøy kan slippe ut, senkes stadig.

Den forrige store utslippsstandarden var Euro VI i 2013, som reduserte partikkelnivået med 50 % og NOx med 80 % sammenlignet med Euro V.

Energieffektivitet

Den maksimale effektivitetsgraden for en moderne dieselmotor – hvor godt den omdanner drivstoffets energiinnhold til nyttig arbeid – er cirka 45 prosent. Hvis vi sammenligner dette med drivstofforbruket i 1970, ser vi at forbruket har blitt redusert med cirka 40 %. Volvo Trucks er imidlertid ikke fornøyd med dette og vi fortsetter å jobbe for å forbedre effektiviteten med 1 % hvert år.