I-See sparer drivstoff

I-See leveres med en konto med drivstoffbesparende midler

Siden den første lanseringen har I-See allerede tatt nok et steg fremover når det gjelder å spare drivstoff. Programvaren fortsetter å bruke topografisk informasjon om veien til å optimalisere drivstoffeffektiviteten, men nå bruker den en egen nettsky til å lagre og innhente informasjonen. I-See-databasen kommer snart til å ha all statistikken en lastebil trenger da den deles og utvikles av alle I-See-bilene i fellesskap.

Spar opptil 5 %

SLAKE BAKKER OG HØYE FJELL
I-See bruker informasjon om veihelningen til å styre hastigheten og girskiftene slik at lastebilen bruker minst mulig drivstoff. Dermed utnyttes bevegelsesenergien, og man sparer opptil 5 prosent drivstoff når I-See er aktivert. De største besparelsene kommer i slake bakker, men I-See sparer drivstoff i alle typer helninger. I en typisk bakke skjer dette i 6 ulike trinn:

Det begynner med at lastebilen bygger opp fart for å kunne komme så langt opp som mulig i høyest mulig gir. Når man nærmer seg bakketoppen, unngår bilen å gire ned, og bruker i stedet bevegelsesenergi til å klatre helt opp. Når den har nådd toppen, lar den hastigheten gå litt ned før nedoverbakken. Deretter begynner den å trille ned bakken i fri, for så å bruke motorbremsen til å begrense hastigheten. Og mot bunnen av bakken får lastebilen trille i fri igjen, for å bygge opp hastighet til neste oppstigning.

DATABANKEN
For å holde bilen oppdatert om kommende bakker bruker I-See GPRS-teknologi/3G for å laste ned nødvendige data om de nærmeste bakkene i den retningen du kjører. Hvis lastebilen nærmer seg en bakke som ikke ligger i databasen ennå, registrerer den bakken og lagrer de nødvendige dataene i minnet. Deretter lastes informasjonen automatisk opp til I-See-databasen, slik at den er tilgjengelig for neste I-See-bruker. På denne måten kan hver lastebil oppnå maksimale drivstoffbesparelser fra første oppdrag i et gitt område.

Hver dråpe teller

LAGRER DE 3500 VIKTIGSTE BAKKENE
Selv uten et aktivt SIM-kort kan I-See spare drivstoff på samme måte for alle bakkene som er lagret i minnet. Siden den lagrer de 3500 viktigste bakkene basert på drivstoffbesparelser og kjørefrekvens, kan de fleste lastebilene som kjører regelmessige ruter, oppnå maksimale drivstoffbesparelser så snart de har fullført jomfruturen.

TEKNOLOGIER SOM KOMMUNISERER
I-See kan optimalisere drivstoffeffektiviteten ved å samarbeide med både I-Shift og motoren. Lastebilens Telematics Gateway er ansvarlig for å formidle helningsdataene mellom lastebilen og I-See-databasen. Anders Eriksson, som har utviklet I-See hos Volvo Trucks, forklarer: «Siden systemet vet om helningene i veien som lastebilen møter på, kan det gi beskjed til motoren og I-Shift hva som må gjøres for å utnytte bevegelsesenergien maksimalt. I-See etterligner slik sett kjøremønsteret til en god sjåfør. Men selv den beste sjåføren kan ikke opprettholde dette i timevis.»

NÅR BANKEN ÅPNES
I-See er tilgjengelig med Euro 5- og Euro 6-drivlinjene, og alle kjøretøy som bestilles med I-See, har i tillegg tilgang til I-See-databasen – noe som innebærer at Volvo-kunder snart får tilgang til grenseløse drivstoffbesparelser. Eller som Anders Eriksson sier: «Viktige veistrekninger vil kartlegges bare uker eller dager etter lanseringen. På denne måten kan alle lastebiler som er utstyrt med I-See, begynne å spare drivstoff umiddelbart.»