Din egen drivstoffveileder en liten sum i måneden
– det er Fuel Advice

Mange transportfirmaer sparer dyrebart drivstoff i forbindelse med sjåføropplæring, men oppdager at besparelsene er vanskelige å opprettholde. For å fortsette å spare drivstoff måned etter måned kreves det kontinuerlig tilbakemelding og veiledning. Dette har ikke vært mulig uten store investeringer – før nå. Fuel Advice er en ny, abonnementsbasert tjeneste som kombinerer de nyeste ressursene med tilgang til en drivstoffrådgiver. Dette innebærer at transportfirmaene har råd til regelmessig drivstoffrådgiving for så mange biler som de ønsker, slik at drivstoffbesparelsene kan forlenges på ubestemt tid.

Spar opptil 5 %

«Kombinasjonen av Dynafleet og en drivstoffrådgiver fra Volvo er perfekt.»
«Den gjør at vi kan sette inn tiltak der det trengs for å oppnå så gode resultater som mulig. Vi har oppdaget at det å ha en person på laget som kun arbeider med dette, gir best mulig oppfølging for sjåførene, og de beste resultatene. Vi mener at vi får store økonomiske og miljømessige fordeler med Fuel Advice.»

Gitle Sande er administrerende direktør for Magnus Nistad Transport i Sunnfjord, en av de første kundene til å ta i bruk Fuel Advice.

SLIK VIRKER DET
Straks sjåførene har mestret de nødvendige drivstoffbesparende teknikkene, er systematisk oppfølging nøkkelen til langsiktige besparelser. Det er her Fuel Advice kommer inn i bildet, med personlige analyser i form av en rapport for hver bil med abonnement. For at dette skal fungere, må transportfirmaet utnevne en drivstoffveileder: en person som kan gå gjennom rapportene fra Fuel Advice og videreformidle tilbakemeldingene til sjåførene det angår. Dersom transportøren blir stående fast på et eller annet punkt, kan den samme Volvo-eksperten som skrev rapportene, kontaktes for ekstra støtte.

Fuel Advice-tjenesten

HVA FÅR MAN MED?
Den nye tjenesten består av tre deler: drivstoffrådgivning, et verktøy for drivstoffstyring og en konsulenttjeneste for drivstofforbruk. Dynafleet Drivstoff og miljø er selvsagt en forutsetning for å kunne innhente dataene i første omgang.

Hver dråpe teller

DRIVSTOFFVEILEDNING GIR LANGSIKTIGE BESPARELSER
Kjernen i tjenesten er kontinuerlige analyser av innsatsen til den enkelte sjåfør. Ved å følge opp kjøreteknikker som fartstilpasning, motor- og girutnyttelse eller mindre tid på tomgang, kan man sette mål og sikre fremgang. Hver måned får man ekspertråd i form av elektroniske rapporter om hva den enkelte sjåfør bør gjøre. Dermed kan de lære seg og vedlikeholde ferdigheter som sparer drivstoff, på en systematisk måte, og transportøren sikrer at besparelsene blir varige. Dersom det må settes inn umiddelbare tiltak, kan drivstoffrådgiveren sende et varsel til drivstoffveilederen.

Fuel Advice-analyse

Du mottar bilpark- og gruppeoversikter så vel som detaljer om individuelle sjåførers ytelse. I tillegg til å identifisere områder der det trengs forbedringer, svarer drivstoffrådgiveren gjerne på dine spørsmål om sparing av drivstoff.


VERKTØY OG STØTTE FOR DRIVSTOFFVEILEDEREN
Verktøy for drivstoffstyring er drivstoffveilederens første sted å søke hjelp og råd. Det inneholder veiledninger om hvordan man motiverer og arbeider med sjåfører – og hvordan man utarbeider målsetninger og når dem. Det inkluderer også maler og verktøy som kan gjøre det lettere å visualisere resultatene for alle involverte. Og etter hvert som det kommer nye forskningsresultater om drivstoffbesparelse, deles denne informasjonen i verktøyet.

Dersom drivstoffveilederen trenger mer hjelp, kan konsulenttjenesten om drivstofforbruk gi nærmere forklaringer og svare på konkrete spørsmål. Her kan det være spesielt nyttig å snakke med samme Volvo-ekspert som analyserer drivstoffytelsen og gir råd.