Volvo Trucks - Real Change

Det er våre medarbeidere og deres ideer, nytenking og forbedringer som må til for å skape kontinuerlige endringer.

Ved å tøye grensene for hva somer mulig innen transport, vil vi også endre grensene for hva som er – og blir – mulig for mennesker.

Se filmen og få et glimt av Volvo globalt.

Filmen viser nettopp hva merkevaren Volvo Trucks vi står for, hva vi kan tilby og hvem vi er.

Vi mener kontinuerlig endring må til – Real Change.

Altså: Volvo Trucks. Driving Progress.