Motvert og engasjert? Bli med og voks med oss!

Økonomi

Volvo Trucks er engasjert i flere ulike emner innen det økonomiske fagområdet. Vi er derfor stadig på utkikk etter dyktige medarbeidere innen ulike økonomiske fagområder.  
 
Regnskap/Revisjon
Regnskapsmedarbeiderne har ansvar for oppgaver som ajourføring og kontroll av bilag, arkiv, budsjett og regnskap, i tillegg til korrekt rapportering. Ansatte innen regnskap er involvert i et bredt spekter av oppgaver relatert til Volvos økonomifunksjoner.  

Kreditt
Kredittmedarbeiderne kredittvurderer kundene. Arbeidsoppgaver som inngår er å behandle søknader om kreditt, innhente kredittopplysninger, innvilge/avslå kreditt, samt foreta arbeid relatert til inkassosaker og rapportering. Kredittmedarbeidere har også ansvar for å påse at arbeidet foreligger innen korrekt kredittpolitikk.
Business Controller
Våre Business Controllere jobber hovedsakelig med økonomioppfølging og økonomistyring av bedriften. Mer spesifikke arbeidsoppgaver går ut på å utføre analyser av nøkkeltall og utarbeide rapporter. 

Medarbeiderne sitter med et bredt oversiktsbilde over organisasjonen. De fungerer også som support for andre enheter.