Hos oss er du med på å legge morgendagens strategier

Vovlo HR & ledelse

Volvo Trucks har ansatte både innen Human Resource Management og innen administrativ ledelse.

Human Resources
Våre HR-medarbeidere har som hovedansvar å omarbeide selskapets visjon, misjon, strategi og organisasjonsplan til håndfaste og varige HR-strategier. Disse har fokus rettet  mot struktureringen og behandlingen av ansatte i organisasjonen.

HR i Volvo har også ansvar for å implementere og opprettholde strategier og systemer for å effektivisere arbeidet med ansatte i organisasjonen. Det jobbes her tett sammen med ledelse for å utvikle og opprettholde gode strategier for å skape en organisasjon med høy utførelse på tvers av avdelinger. Det eksisterer mange karrieremuligheter innen fagfeltet.

Ledelse/Avdelingsledere
Ledelse i Volvo eksisterer både på overordnet nivå, samt på linjenivå. Våre ledere har som hovedansvar å lede sin avdeling, samt administrere nødvendige tiltak for å sikre effektiv drift.