Det er opptil deg hvor langt du når!

Faglig utvikling

Det er avgjørende for oss i Volvo å kunne tilby våre ansatte en mulighet for solid faglig utvikling.

For å opprettholde virksom drift har vi behov for en profesjonell kultur, som aktivt oppfordrer til å jobbe mot optimalisert utvikling og håndtering av egne karriereutfordringer. 

Å kartlegge kompetansegap og iverksette egnede opplæringstiltak er blant våre viktigste oppgaver. Av denne grunn ønsker vi å legge forholdene til rette for at du skal kunne jobbe mot å oppnå målsatt karriere.