Vil du bli en del av vårt kompetente team?

The Volvo Way

The Volvo Way viser hva vi står for og hva vi ønsker å oppnå.

Den viser hvilken vei vi kommer til å ta for å utvikle virksomheten mot lønnsom vekst, er basert på troen på at hver person har mulighet og vilje til forbedre virksomheten og at vi gjennom å gjøre dette også utvikles i yrket.

The Volvo Way handler om respekt for individet og at vi alle skal være med på å påvirke arbeidsmiljøet til det beste. Våre ledere har et spesielt ansvar i dette, som deres rolle er å sikre at strategiene omsettes i praksis på alle nivåer i selskapet.

Fokus er rettet mot deltakelse, åpen dialog og tilbakemelding. Her vil du oppleve å bli inkludert, få ansvar og du vil merke at du som enkeltindivid har betydning for selskapet. Du vil videre erfare åpen dialog, motta tilbakemelding på dine prestasjoner og bidrag og oppleve å jobbe samkjørt i et kompetent team mot felles mål.

Mangfold er kjærkomment, og vi ser ulikheter i erfaringer og bakgrunn som en styrke. Ansatte med ulike bakgrunner og oppfatninger vil bistå for økt produktivitet, samarbeid og nyskaping i Volvo.