Volvo Klasserom - hever kunnskapsnivået

Klasserommet

Klasserommet er en nettside med det formål å oppnå et aktivt og konstruktivt samarbeid for fremmet dialog mellom parter med tilknytning til hverandre.

På denne måten kan vi en dynamisk og jevn dialog mellom udanningsinstitusjoner og forhandlere, for å styrke kompetansen og bidra til et kunnskapsløft i bransjen. 

Skoler og lærere kan kontakte de respektive forhandlerne av Volvo som disse har et samarbeid med, og med dette få tilgangsrettigheter og påloggingsinformasjon til innholdet på siden.
Skoleelever og lærere kan, etter å ha fått tilgang, logge seg inn i klasserommet for å finne store mengder opplæringsmateriale, filmer, og annen informasjon. På denne måten kan skoler og forhandlere samarbeide for å øke kompetansenivået blant skoleelever, og samtidig oppnå en jevnere dialog seg imellom. Det eksisterer informasjon både for lærere og elever på siden, noe som fører til at begge parter oppnår goder med et samarbeid.

Gjennom Klasserommet blir elever introdusert for en mulig fremtidig arbeidsgiver, og får muligheten til å lære mer om sitt felt, mens forhandleren får bedre oversikt over og kontakt med skolene.