En vaskehall hos Volvo. Foto.

Klassetur til Volvo Trucks (bedriftsbesøk)

Forhandlerne av Volvo ønsker å styrke dagens fokus og innsats mot eksisterende og nye samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Vi er meget motiverte for å tilby elever en mulighet til å se hva fagene dere dreier seg om i praksis. Av denne grunn å tilby elever innen teknikk og industriell produksjon klasseturer til en av Volvo sine avdelinger. Dette for å gi elever et inntrykk av hvordan en potensiell arbeidsdag som mekaniker i en av Volvos avdelinger vil foregå. 

Vi har stor tro på at elever vil oppnå økt entusiasme og engasjement under sin skolegang ved å få se med egne øyne hva deres valgte yrkeslinje kan lede til i jobbsammenheng.

Vår hensikt er å styrke og utvikle elevers motivasjon for å stå på videre i skolegangen, for å fullføre utdannelsen og for å en dag kunne tilegne seg en jobb i Volvo Trucks.