Like enkelt som en telefonsamtale

1. Bare en telefonsamtale unna
Uansett hvor du er, i Norge eller utlandet, er én telefonsamtale nok til å få kvalifisert hjelp. Telefonnumrene står i sjåførhåndboken og på siden Ring Volvo Action Service.


2. Saksbehandleren tar jobben
En erfaren og engasjert saksbehandler besvarer din henvendelse til Volvo Action Service - på ditt eget språk. Saksbehandleren har ansvaret for saken til den avsluttes, og holder deg underrettet om framdriften.


3. Reparasjonen avtales
Når betalingen er sikret, kontakter saksbehandleren det mest aktuelle verkstedet og gir opplysninger om hva slags arbeid det er behov for.

Hvis reparasjon på stedet ikke er mulig eller tillatt, vil det bli ordnet med sleping til verkstedet der reparasjonen utføres

4. Reparasjonen utføres
Hvis kjøretøyet skal repareres på stedet, vil Volvoteknikeren hente nødvendige deler og verktøy på veien til deg og lastebilen din. Hvis reparasjonen må utføres på verksted, blir det ordnet med sleping.

Saksbehandleren vil fortsatt følge opp saken til kjøretøyet er tilbake på veien.

Når reparasjonen er ferdig, får firmaet ditt en faktura fra forhandleren, eller betalingen gjøres opp etter avtale.