Hver lastebil behandles individuelt

Hver lastebil behandles individuelt

Med Volvo Vedlikeholdsprogram får du en individuell serviceplan for hver lastebil, som er optimert til behovene for både lastebilen og din virksomhet.

Planlagt vedlikehold
Forutsetningen for Volvos servicekonsept, Volvo Vedlikeholdsprogram, er at all service skal utføres når lastebilen er inne for planlagt vedlikehold.

 

Sammen analyserer vi vedlikeholdsbehovet og setter opp en serviceplan som maksimerer tilgjengeligheten til din Volvo-lastebil. Snakk med din Volvoforhandler om hvordan en slik plan for din lastebil og din virksomhet kan lages.