Nummer for tilbakemeldinger

Vi vil skille oss positivt ut fra andre, og vårt tilbakemeldingsnummer er en del av dette. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger eller er misfornøyd med vår service, kan du ringe oss gratis.

Telefonnummer: +800 300 30 101*
E-post: servicefeedback@volvo.com
Faks: +32 9 255 6819
Åpningstider: Mandag til fredag fra 9.00 til 16.30.

* Det kan hende det gratis telefonnummeret ikke er tilgjengelig fra enkelte land. I så fall ringer du: +32 9 255 6821