Volvokurs: Trygg transport

Volvokurs: Trygg transport

Dette kurset bidrar til å gjøre arbeidsmiljøet til sjåførene sikrere. Basert på Volvos lange erfaring med internasjonale tiltak for å forebygge kriminalitet og bedre transportsikkerheten.


Kurset dekker:
  • Riktig fordeling av last
  • Sikring av last
  • Forhindre kriminelle handlinger rettet mot sjåfør og kjøretøy

Kurset beskriver kreftene som påvirker et kjøretøy i bevegelse. Det dekker forskjellige typer utstyr som brukes for å sikre last, verktøy for håndtering av gods og forskrifter for sikring av last. Ettersom sikkerheten ved terminaler blir strengere, øker truslene mot sjåfører og kjøretøy på veien. Derfor er det blitt viktigere for sjåførene at de vet hvordan de skal beskytte seg mot kriminalitet og andre potensielle trusler. Kurset beskriver hvordan sjåfører kan unngå risikoer og kriminelle handlinger som er rettet mot dem, mot lasten og mot kjøretøyet.

Fordeler

  • Sikrere lasthåndtering
  • Sikrere kjøring med last
  • Økt sikkerhet for sjåføren
  • Økt transportsikkerhet
  • Lavere kostnader for skadet eller tapt gods og skade på kjøretøy

Mål med kurset:  å hjelpe sjåførene til å redusere risikoen for hendelser og ulykker som kommer av feilplassert og dårlig sikret last.