Driver Development Online

Sjåføropplæring online

Effektiv kjøring er et instruktivt sjåføropplæringskurs som krever registrering. det gir deg kunnskap om kjøreteknikker og hvordan kjørestil virker inn på drivstofføkonomien.
Sikker kjøring er et kortere kurs, og krever ingen registrering. det legger vekt på viktige sikkerhetsspørsmål for å stimulere bevissthet og øke kunnskap.