Volvo Helse og førstehjelp

Volvo kurs: Helse og førstehjelp

Kurset dekker faktorer som kan sette sjåførers helse i fare, og vurderer hvordan situasjonen raskt kan forbedres. Sjåførene lærer om de ergonomiske prinsippene og risikoene med forskjellige bevegelser og stillinger og hvordan de bør trene for å unngå yrkesskader.

Kurset ser også på balanserte måltider
og hvilke effekter alkohol, narkotika, tretthet og søvnløshet kan ha på sjåførens evne til å håndtere forskjellige situasjoner.

Ettersom sjåførens arbeidssted er veien, er de ofte de første som ankommer et ulykkessted. I løpet av kurset lærer sjåførene om hvordan de skal forholde seg hvis de kommer ut for en ulykke. Dette omfatter alt fra hvordan de vurderer risiko, til hjerte-lungeredning (CRP).
Fordeler

  • Økt bevissthet om helserisikoer
  • Redusert risiko for skade og lavere sykefravær
  • Muligheter for en lang karriere
    som yrkessjåfør
  • Økt veisikkerhet og sikkerhet
    på jobb

Mål med kurset: sikre at sjåfører trives bedre på jobb blant annet ved å kunne førstehjelp og unngå yrkesskader.