Effektiv kjøring

Effektiv kjøring

Effektiv kjøring


Spar 5–10 % drivstoff.

En yrkessjåfør balanserer på en knivsegg mellom å levere lasten sikkert og presist og å bruke så lite drivstoff som mulig. Sjåfører som har deltatt på dette kurset, har redusert drivstofforbruket med 5–10 %. Det blir gitt råd om effektiv kjøring knyttet til den bestemte transportvirksomheten som firmaet ditt driver med, enten det er langtransport, anleggskjøring eller distribusjon.

Innhold

• Hvordan sjåføren påvirker drivstofforbruket
• Teorien bak sikker og drivstofføkonomisk kjøring
• Funksjoner i kjøretøyet og kjøreteknikker
• En evaluering av sjåførens teknikk etterfulgt av opplæring
• Forholdet mellom kjøreteknikk og miljøbelastning

 

Fordeler

  • Lavere drivstoff-, AdBlue- og vedlikeholdskostnader
  • Redusert stress og tretthet
  • Bedre utnyttelse av kjøretøyet
  • Økt sikkerhet
  • Redusert risiko for skade på kjøretøyet
  • Redusert miljøpåvirkning
 

Kursdetaljer

Kursreferanse: CRS0782
CPC-timer: 7 timer
Opplæringsmetode: Klasserom/opplæringslastebil