Sikker transport


Sikker transport

Sikker transport

 

Økt transportsikkerhet

Målet med dette kurset er å hjelpe sjåførene med å unngå bøter og forhindre ulykker som kommer av feilplassert og dårlig sikret last. Kursmaterialet er basert på Volvos omfattende forskning på sikkerhet. Kreftene som påvirker et kjøretøy i bevegelse undersøkes, samt bruk av forskjellige typer utstyr og regler for sikring av last og håndtering av varer. Kurset tar også for seg hvordan sjåfører kan beskytte seg mot tyveri.

Innhold

• Fordeling og sikring av last
• Grunnleggende prinsipper: glidning, friksjon og tipping
• Sikringsmetoder: stropper, blokkering og avstiving
• Nyttelast og lastfordeling
• Krefter som påvirker lasten
• Utstyr som brukes til å sikre lasten
• Ansvar: lovgivning og ansvarsområder
• Lastsikkerhet
• Tiltak for å forebygge kriminalitet

 

Fordeler

  • Sikrere lasthåndtering
  • Økt sjåfør- og transportsikkerhet
  • Lavere kostnader for skadet eller tapt gods og skade på kjøretøy
  • Kunnskap om hvordan man unngår tyveri
  • Unngå bøter – dra fordel av lavere forsikringskostnader
 


Kursdetaljer

Kursreferanse: CRS0782
CPC-timer: 7 timer
Opplæringsmetode: Klasserom/opplæringslastebil