Løsninger for en bedre virksomhet

Løsninger for en bedre virksomhet

Dynafleet er utviklet for å gi deg korrekt og oppdatert informasjon akkurat når du ønsker det. Ved å gjøre dette hjelper systemet deg å løse flere problemer som er listet opp nedenfor.


Kontroll over drivstoffkostnadene

Kontroll over drivstoffkostnadene: Fuel Efficiency-rapporter gir deg alle detaljene du trenger om gjeldende drivstofforbruk og tendenser. Dette gjør det enklere å iverksette endringer i sjåføratferd som trengs for å spare drivstoff – og å følge opp fremdriften over tid.
Forbedret sjåførproduktivitet

Forbedret sjåførproduktivitet: All sjåføraktivitet loggføres og vises. Hvor lenge er det til det trengs en pause? Kan sjåføren ta på seg et nytt oppdrag innenfor sitt arbeidsskift? Alt dette beregnes og presenteres klart for deg slik at du får utnyttet hvert minutt.
Finne ledig kapasitet

Finne ledig kapasitet:
Dynafleet kan vise deg kjøretøyene som best egner seg til et nytt oppdrag. Faktorer som geografisk posisjon, gjenværende arbeidstid og fartsgrenser medregnes for å hjelpe deg å ta den beste avgjørelsen.

Sporing av kjøretøy og sjåfør

Sporing av kjøretøy og sjåfør:
Kjøretøysbruken vises nøyaktig i rapportene. Hvor mye bremser sjåføren? Hvor ofte står han på tomgang? Når man sammenligner to sjåfører som bruker samme lastebil, kan man noen ganger se betydelige forskjeller. Dynafleet hjelper deg å korrigere disse forskjellene, og dette reduserer slitasje på kjøretøyet og forbedrer samtidig kjøremåten.

Overholde forskrifter for sjåfører

Overholde forskrifter for sjåfører:
Det kan være innviklet med kjøretider. Men ikke med Dynafleet. Flåtestyringssystemet hjelper deg å holde oversikt over all sjåføraktivitet – nå og i fortiden. Både kontoret og lastebilen mottar et varsel dersom en sjåfør nærmer seg den tillatte grensen for arbeidstid.

Mindre kontorarbeid

Mindre kontorarbeid:
Dynafleet håndterer automatisk mye av arbeidet som før ble gjort manuelt, f.eks. nedlasting av fartskriverdata og analyse av flere kjøretøyparametre. Dette reduserer mye av administrasjonen og frigjør tid til andre oppgaver.

Synlig miljøvirkning

Synlig miljøvirkning:
Miljørapportene lar deg følge flåtens CO2-utslipp i detalj. Rapportene kan sendes automatisk til kundene hvis de ber om det. Dette hjelper deg å være proaktiv samtidig som du sparer tid på informasjonsanalyser.