Hvilke rapporter kan sjåføren se på mobilenheten?Sjåføren kan lese to ulike typer rapporter: Kjøretøydata : Rapportene viser data og statistisk informasjon om lastebilen og hvordan den har blitt kjørt. Sjåførdata : Rapportene viser data og statistisk informasjon om sjåførens arbeidstimer. Merk at disse rapportene bare er tilgjengelig når smartkortet er satt inn i Dynafleet-enheten.