Kjøretøyspesifikasjoner lett tilgjengelig

Kjøretøydata Online gir deg 24-timers tilgang til alle dine kjøretøyspesifikasjoner.

Tjenesten inneholder en omfattende samling kjøretøyinformasjon som dekker nesten alle detaljer. Ved siden av tekniske og administrative data vil du også finne informasjon om påbyggsmodifikasjoner.

Du kan lese og skrive ut kjøretøyspesifikasjoner ved å trykke på en knapp. Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til Kjøretøydata Online, er å registrere deg.

Oppdatert informasjon
Kjøretøyinformasjonen oppdateres kontinuerlig gjennom garantiperioden og gir deg en god oversikt over flåten samtidig som administrasjonen sparer tid.