Volvo FE Hybrid

Fortløpende redusering av utslipp

Volvo Trucks har i løpet av de siste 20 årene klart å redusere nitrogenoksid- og partikkelutslippene fra nye lastebiler med henholdsvis 75 og 85 %. Men vi er ikke ferdige ennå. Volvo FE Hybrid er vår første parallellhybrid. I elektrisk modus er den fullstendig utslippsfri. Og selv når bruken av dieselmotoren tas med i beregningen, kan CO2-utslippene fortsatt reduseres med opptil 30 %.


CO2-nøytral transport

CO2-nøytral transport

Dieselmotoren i Volvo FE Hybrid kan kjøres på fornybart biodrivstoff. Dette gjør at transportarbeidet blir fullstendig CO2-nøytralt, og legger grunnlaget for bærekraftig transport.

Lyden av stillhet

Lyden av stillhet

Støynivået ved akselerasjon og tomgang er i Volvo FE Hybrid redusert med opptil 50 %. I elektrisk modus er Volvo FE Hybrid nesten helt lydløs. Dette gjør lastebilen perfekt for renovasjon og annen bybruk der det er viktig å forstyrre minst mulig.

Utslippsbeskyttet

Utslippsbeskyttet

Utslippsstandardene for lastebiler angir de tillatte grensene for eksosutslipp fra nye biler som selges innenfor EU. Euro 5-standarden krever at dieselmotoren på en lastebil ikke slipper ut mer enn maks 2,0 gram nitrogenoksid (NOX) per kWh og 0,02 gram partikler (PM) per kWh. 7-liters dieselmotoren i Volvo FE Hybrid innfrir denne standarden.