Volvo FM MethaneDiesel

Fortløpende redusering av utslipp

Volvo Trucks har i løpet av de siste 20 årene klart å redusere nitrogenoksid- og partikkelutslippene fra nye lastebiler med henholdsvis 75 og 85 %. Men vi er ikke ferdige ennå. Volvo FM MethaneDiesel er en av de viktigste måtene vi viser ansvar på når det gjelder global oppvarming. Med denne lastebilen kan CO2-utslippene reduseres markant.


CO2-nedskjærereren

CO2-nedskjærereren

Volvo FM MethaneDiesel kan kjøre på enten gass eller diesel, og er et betydelig gjennombrudd for arbeidet med å redusere CO2-utslippene. Sammenlignet med en konvensjonell dieselmotor kan den kutte CO2-utslippene med opptil 70 % når den kjører på biogass, og med opptil 10 % når den kjører på naturgass.

Utslippsbeskyttet

Utslippsbeskyttet

Utslippsstandardene for lastebiler angir de tillatte grensene for eksosutslipp fra nye biler som selges innenfor EU. Euro 5-standarden krever at dieselmotoren på en lastebil ikke slipper ut mer enn maks 2,0 gram nitrogenoksid (NOX) per kWh og 0,02 gram partikler (PM) per kWh. Dieselmotoren i Volvo FM MethaneDiesel innfrir denne standarden.