Volvo FM MethaneDiesel

En unik lastebil med gassdrift

Vi er klar over at Volvo Trucks er en del av miljøproblemene. Samtidig tror vi at Volvo Trucks er en del av løsningen. Volvo FM MethaneDiesel er en av våre lastebiler med klar miljøprofil. Den har 30–40 % høyere energieffektivitet og ca. 25 % lavere drivstofforbruk sammenlignet med tradisjonelle gassbiler.


Tall og fakta

300 000 km
0,34 l/mil
Euro 5
Godkjent drivstoff B0 % LNG

Håndbok for demontering Ja
Merking av plast og gummi Ja
Materialer
Produksjon:
– Energi (MWh)
– Vann (m3)
– Farlig avfall (kg)

108
328
146
Drivhuseffekt gjennom hele livssyklusen (CO2-ekvivalent) 266
Livssyklusvurdering Ja
ISO 14001-sertifisering (produksjon, utvikling osv.) Ja


Produsert på en CO2-nøytral fabrikk

Produsert på en CO2-nøytral fabrikk

Vi har fokus på bærekraft gjennom hele lastebilens levetid – fra samlebånd til gjenvinning. Volvo Trucks ble i 2007 den første lastebilprodusenten som tok i bruk en CO2-nøytral fabrikk. I dag er mange av fabrikkene våre CO2-nøytrale, og det jobbes aktivt med å erstatte fossilt drivstoff med fornybare energikilder som for eksempel biomasse, sol-, vind- og vannkraft ved alle fabrikkene våre. Dette betyr at Volvo FM MethaneDiesel bygges nesten helt uten å belaste miljøet med CO2-utslipp.

Det viktigste er miljøbevisst kjøring

Det viktigste er miljøbevisst kjøring

Når det gjelder redusering av utslipp, må vi ha klart for oss at rundt 90 % av miljøpåvirkningen til en lastebil er knyttet til selve bruken. Dette er den harde sannhet. Den gode nyheten er at Volvo Trucks tilbyr rikelig med hjelp til å redusere denne påvirkningen. Ettersom det meste av denne hjelpen handler om drivstoffbesparelser, er det også en økonomisk gevinst å hente. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon.

90 % av Volvo FM MethaneDiesel kan gjenvinnes

Volvo Trucks ruller videre

90 % av Volvo FM MethaneDiesel kan gjenvinnes. Dette er mulig fordi Volvo Trucks merker de forskjellige delene, slik at de er enkle å identifisere og demontere. For å være sikker på at Volvo FM MethaneDiesel kan gjenvinnes og gjenbrukes, renoverer Volvo Trucks i tillegg brukte deler, tilbyr håndbøker for demontering og driver demonteringsanlegg.


Beregn din miljøpåvirkning

Beregn miljøpåvirkningen din

Kalkulatoren for miljøpåvirkning fra Volvo Trucks beregner de miljøpåvirkende faktorene i løpet av livssyklusen til de ulike lastebilmodellene. I tillegg gir den deg mulighet til å finne ut hvor mye nettopp din lastebil eller flåte påvirker miljøet, og lar deg sammenligne resultatene dine med andre lastebiler.