Antenner

Antennene er spesielt tilpasset Volvos radioer for å sikre best mulig mottakskvalitet under alle forhold. Trimbar CB-antenne gir best mulig sending/mottak.

Det leveres også antennesett for NMT 450/ 900 og GSM. Alle er spesielt laget for å passe til Volvolastebiler.