Mobiltelefonholder

Monteres på bryterpanelet for enkel tilgang.