Sikkerhetsboks

Robust og låsbar, i metall vanskeliggjør tyveriforsøk. Monteres bak sjåføren, mellom køyen og sideveggen. Kun til langt førerhus.