Låsbare tanklokk

Forebygg tyveri og hærverk ved hjelp av låsbare lokk for drivstoff- og oljetank.