Pausevarmer

Holder førerhustemperaturen i flere timer etter at motoren er stanset. Benyttes ved korte opphold og pauser. Kan ikke brukes i kombinasjon med parkeringsvarmeren.