Drivstofføkonomi

Drivstofføkonomi er en programvarefunksjon som hjelper sjåføren å kjøre mer økonomisk. Et display i førerhuset viser gjennomsnittlig, nåværende og ønsket drivstofforbruk.

Informasjonen vises numerisk eller grafisk. Et effektivt instrument som gjør det mulig å redusere drivstofforbruket ved å tilpasse kjøremåten.