For bedre oversikt over effektiviteten

Dagens Volvolastebil er en teknologisk avansert, datastyrt maskin. Du kan gjøre den enda mer intelligent ved hjelp av programvare som gir informasjon om kjøretøyets status.

All programvare har grensesnitt som er nøye utformet for å gi så god lesbarhet som mulig, og kontrollene er lette å betjene.